HUAWEI INTEL XEON E5-2609 V4 CPU

Product Brand
Huawei
In stock
SKU
BC2M37CPU-1

Details

HUAWEI INTEL XEON E5-2609 V4 CPU

Product Specifications

Product Specifications
Product Brand Huawei
Item Type CPU
Type simple