HUAWEI INTEL XEON E5-2618L CPU

Product Brand
Huawei
In stock
SKU
BC1M37CPU

Details

HUAWEI INTEL XEON E5-2618L CPU

Product Specifications

Product Specifications
Product Brand Huawei
Item Type CPU
Type simple