HUAWEI INTEL XEON E5-2640 V3 CPU

Product Brand
Huawei
In stock
SKU
BC1M28CPU

Details

HUAWEI INTEL XEON E5-2640 V3 CPU

Product Specifications

Product Specifications
Product Brand Huawei
Item Type CPU
Type simple